skip to main content
Iaith:

Gwasanaeth dydd Sadwrn

Nid yw'r Llyfrgell yn cyrchu deunydd ar ddydd Sadwrn, felly rhaid archebu popeth erbyn 16:15 ar y dydd Iau

Beth gallaf ei weld?

Mae lefel y mynediad sydd gennych yn dibynnu a ydych chi'n aelod arlein neu'n aelod llawn ac a ydych chi'n byw yng Nghymru

Ymaelodi arlein

Bydd cofrestru arlein yn caniatáu i chi archebu eitemau i’w gweld yn y Llyfrgell, ac mi all roi mynediad i chi i rai Tanysgrifiadau (gweler Beth gallaf ei weld?)

Archifau a Llawysgrifau LlGC

Er mwyn cyfyngu eich chwiliad i'r casgliadau archifau a llawysgrifau yn unig (defnyddiwch y Catalog i chwilio am ewyllysiau ac ymrwymiadau priodas)

Gwybodaeth am ddefnyddio'r Ystafelloedd Darllen

Beth gallaf ei chwilio?

Popeth
Chwilio’r holl Gatalog yn cynnwys holl gasgliadau LlGC a Thanysgrifiadau
Digidol
Cyfyngwch eich chwiliad i gasgliadau digidol LlGC
Tanysgrifiadau
Cyfyngwch eich chwiliad i gynnwys nas rheolir gan y Llyfrgell, ond y gellir cael mynediad ato gan ddefnyddio eich aelodaeth LlGC (gweler Beth gallaf ei weld?)
Yn y Llyfrgell
Cyfyngwch eich chwiliad i gasgliadau LlGC (ac eithrio Tanysgrifiadau)

Gweler y dudalen gymorth am fwy o fanylion

Yn chwilio cronfeydd data o bell, arhoswch os gwelwch yn dda