skip to main content
Iaith:

Gwaith cynnal a chadw hanfodol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, mae'n bosib y bydd toriadau mewn gwasanaethau ar Gatalog y Llyfrgell o 04:00 ddydd Sul 14 Chwefror 2016 am weddill y dydd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra

Beth sy'n newydd am y Catalog?

Darllenwch fwy am y newidiadau i Gatalog y Llyfrgell

Beth gallaf ei weld?

Mae lefel y mynediad sydd gennych yn dibynnu a ydych chi'n aelod arlein neu'n aelod llawn ac a ydych chi'n byw yng Nghymru

Register online

Defnyddio'r Ystafelloedd Darllen

Cynnig adborth


Beth gallaf ei chwilio?

Popeth
Chwilio’r holl Gatalog yn cynnwys holl gasgliadau LlGC a Thanysgrifiadau
Digidol
Cyfyngwch eich chwiliad i gasgliadau digidol LlGC
Tanysgrifiadau
Cyfyngwch eich chwiliad i gynnwys nas rheolir gan y Llyfrgell, ond y gellir cael mynediad ato gan ddefnyddio eich aelodaeth LlGC (gweler Beth gallaf ei weld?)
Yn y Llyfrgell
Cyfyngwch eich chwiliad i gasgliadau LlGC (ac eithrio Tanysgrifiadau)

Gweler y dudalen gymorth am fwy o fanylion

Yn chwilio cronfeydd data o bell, arhoswch os gwelwch yn dda